PDF-mønster/pattern: Such a square 80-164 (US 12m-14y)

kr 104.00

There are 772 units left in stock.

Difficulty/Svårighetsgrad
★★★✰✰✰
Nordisk
Detta är PDF versionen av mitt Such a square mönster för barn.
Filen är anpassad för utskrift både i A4 & Letterformat.

Digitala anvisningar på Svenska och engelska finns på  www.patternsbyruni.wordpress.com

Jag tillåter försäljning av plagg sydda efter mina mönster i liten skala. Allt jag begär är att det nämns att det är ett Made By Runi Mönster

English
This is the PDF version of my Such a square pattern for children.
The file is optimized for printing on both A4 & Letter.

Digital tutorials in Swedish and english are available at www.patternsbyruni.wordpress.com 

I allow clothes sewn from my patterns to be sold in a small scale. All I ask is that you mention that it is from a Made By Runi pattern.

Currency options: