PDF-files

Mønster du selv skriver ut på A4 ark med en vanlig printer.