PDF-mønster/pattern: Breezy top child size 80-164 (US 12mo-14y)

kr 104.00

There are 929 units left in stock.

Difficulty/Svårighetsgrad
★★✰✰✰✰
Nordisk
Detta är den digitala versionen (PDF-FIL) av Breezy top barn.
Filen är anpassad för utskrift både i A4 & Letterformat.

Digital sybeskrivning på Svenska & Engelska finns att tillgå på bloggen www.patternsbyruni.wordpress.com

Jag tillåter försäljning av plagg sydda efter mina mönster i liten skala. Allt jag begär är att det nämns att det är ett Made By Runi Mönster

English
This is the PDF-version of my Breezy top child. 
The file is optimized for printing on both A4 & Letter.

Digital tutorials in Swedish and English can be found at the blog www.patternsbyruni.wordpress.com

I allow clothes sewn from my patterns to be sold in a small scale. All I ask is that you mention that it is from a Made By Runi pattern.

Currency options: