PDF-mønster/pattern: Zipper in my pocket 80-164 (US 12m-14y)

kr 104.00

There are 669 units left in stock.

Difficulty/Svårighetsgrad
★★★✰✰✰✰

Nordisk
Detta är PDF  versionen av mitt Zipper in my pocket mönster för barn.
Filen är anpassad för utskrift i både A4 & Letterformat och kommer även med en projektorvänlig fil.

Digitala anvisningar på Svenska och engelska finns på: www.patternsbyruni.wordpress.com

Jag tillåter försäljning av plagg sydda efter mina mönster i liten skala. Allt jag begär är att det nämns att det är ett Made By Runi Mönster.

English

This is the PDF version of the Zipper in my pocket pattern for children.
The file is optimized to print at home on A4 and Letter size paper and comes with a projector friendly file as well.

Digital tutorials in Swedish and english are available at: www.patternsbyruni.wordpress.com 

I allow clothes sewn from my patterns to be sold in small scale. All I ask is that you mention that it is from a Made By Runi pattern.

Currency options: