PDF-mønster/pattern: Add on Fairy Godmother 34-54

kr 32.00

There are 9833 units left in stock.

Difficulty/Svårighetsgrad
★★✰✰✰✰
Nordisk
Detta är PDF versionen av Add on Fairy Godmother.
Filen är anpassad för utskrift i både A4 och Letterformat.
Du får också med en A0 fil med lager som är anpassad för Projektorer. 

Detta mönstret är en add on för Fairy Godmother. Den har vanlig ärm i 3 olika längder. 

Digital sybeskrivning på Svenska finns på www.patternsbyruni.wordpress.com

Jag tillåter försäljning av plagg sydda efter mina mönster i liten skala. Allt jag begär är att det nämns att det är ett Made By Runi Mönster

English
This is the PDF version of my Add on Fairy Godmother pattern.
The file is optimized for printing on both A4 and Letter.
You also get an A0 file with layers that's adapted for projectors. 

This is only a Add on for Fairy Godmother.

Digital tutorials in Swedish Can be found at the blog www.patternsbyruni.wordpress.com

I allow clothes sewn from my patterns to be sold in a small scale. All I ask is that you mention that it is from a Made By Runi pattern.

Currency options: