PDF-mønster/pattern: FREE/GRATIS Prematur 44/48 (US premature)

kr 0.00
Difficulty/Svårighetsgrad
★★✰✰✰✰
Nodisk
Detta är den kostnadsfria PDF versionen av mitt mönster för prematuer.
Filen är anpassad för utskrift i både A4 & Letterformat.
Mönstret finns även tryckt till självkostnadspris.


Digitala anvisningar på Svenska & Engelska finns på bloggen Patterns by Runi
(länken öppnas i ett separat fönster/vindu)

Jag tillåter försäljning av plagg sydda efter mina mönster i liten skala, allt jag begär är att det nämns att det är efter ett Made by Runi mönster.

English
This is the free PDF version of my pattern for premature babies.
The file is optimized for printing on both A4 & Letter.
The pattern is also available printed, at cost.


Digital tutorials in Swedish and English are available at the blog Patterns by Runi
(the link opens in a separate window)

I allow clothes sew from my patterns to be sold in a small scale, all I ask is that it in some wy is mentioned that it is from a Made by Runi pattern.

Customer Reviews

Based on 3 reviews Write a review
Currency options: