PDF-mønster/pattern: FREE bundle Add on crossover cowl and hood

kr 0.00

Difficulty/Svårighetsgrad
★★✰✰✰✰✰
Nordisk
Detta är en PDF-bundle med en add on för Raglan hoodie with a twist, alla tre barn, vuxen och vuxen inkluderade.
Filerna är anpassade för utskrift i både A4 & Letterformat
Mönstret är en omlotthals & luva/hette.

Digitala anvisningar på Svenska är inkluderade.

Jag tillåter försäljning av plagg sydda efter mina mönster i liten skala. Allt jag begär är att det nämns att det är ett Made By Runi Mönster

English
This is a PDF-bundle containing a add on for the Raglan hoodie with a twist pattern, all three, child, adult and adult are included.
The files are optimized for printing on both A4 & Letter.
The pattern contains a crossover cowl and a hood.

Digital tutorials in Swedish only at the time beeing.

I allow clothes sewn from my patterns to be sold in a small scale. All I ask is that you mention that it is from a Made By Runi pattern.

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
Currency options: